Struktur Organisasi

Organisasi HMI

Struktur organisasi HMI, adalah salah satu organisasi mahasiswa dengan nafas islami, yang mana mempunyai tujuan membentuk insan yang seutuhnya .