Komunikasi

Intonasi Dan Mimik

Intonasi dan mimik, dua hal yang sangat penting dalam sebuha penyampaian maksud dan pemikiran seseorang terhadap lawan main mereka dalam berkomunikasi.